Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!Jarmark Winobraniowy Zielona Góra


Szanowni Państwo z uwagi na rekordowe zainteresowanie Jarmarkiem Winobraniowym, od dnia 24.06.2024 r. zgłoszeń nie przyjmujemy.

Winobranie Zielona Góra  7 - 15 wrzesień 2024

Szanowni Państwo!
 
Centrum Biznesu Sp. z o.o., jako organizator po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Jarmarku Winobraniowym, który odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 7 – 15 września 2024 r.  Jarmark Winobraniowy stanowi nieodłączny element obchodów Dni Zielonej Góry „Winobranie”, które są jedną z największych w Polsce plenerowych imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym oraz handlowym. Od wielu już lat we wrześniu kilkuset handlowców, artystów, rzemieślników, kolekcjonerów instaluje swoje stoiska na starówce naszego miasta.
 
Informujemy, iż udział w tegorocznym Jarmarku Winobraniowym będzie możliwy zgodnie z poniższymi zasadami:
  • wykup stoisk będzie możliwy po przesłaniu Karty uczestnika tradycyjną pocztą lub elektronicznie na adres: finanse@centrumbiznesu.zgo.pl ,
  • zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 19.06.2024 r. do momentu wyczerpania stoisk,
  • uczestnicy ubiegłorocznego Jarmarku Winobraniowego, Bożonarodzeniowego lub tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego, którzy mają zarejestrowaną działalność (w przypadku osób nieprowadzących działalności decyduje miejsce stałego zamieszkania) w Województwie Lubuskim mają prawo pierwszeństwa rezerwacji miejsca pod warunkiem nadesłania Karty uczestnika do dnia 23.06.2024 r. oraz spełnienia pozostałych warunków opisanych w Regulaminie Jarmarku Winobraniowego,
  • zgłoszenia będą rozpatrywane od dnia 24.06.2024 r. dla ubiegłorocznych uczestników z Województwa Lubuskiego oraz od dnia 26.06.2024 r. dla pozostałych uczestników, według kolejności nadsyłania zgłoszeń.
KARTA UCZESTNIKA będzie dostępna do pobrania kilka dni przed terminem nadsyłania zgłoszeń. Każde zgłoszenie (karta uczestnika) bez kompletnych danych uczestnika, zakresu działalności, podpisów lub przesłana przed terminem BĘDZIE ODRZUCONA.
Powyższe zasady zostały szczegółowo ujęte w Regulaminie Jarmarku Winobraniowego 2024 w Zielonej Górze, który wraz      z pozostałymi informacjami znajdą Państwo wkrótce na naszych stronach internetowych: www.centrumbiznesu.zgo.pl  oraz www.winobranie.zgora.pl .
 
Na dodatkowe pytania odpowiedzi uzyskają Państwo pod numerem telefonu 68 3242571 czynnym w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00.
 
Pliki do pobrania:
Karta uczestnika 2024
Cennik stoisk 2024
Regulamin Winobranie 2024