Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!

Jarmark Winobraniowy - Cennik 2014

23-05-2014
Cennik opłat na Jarmarku Winobraniowym w 2014 roku
(za 9 dni trwania jarmarku)
 

Stoiska handlowe w strefie P – ul. Żeromskiego
Dozwolony handel artykułami różnymi z wyłączeniem odzieży i tekstyliów
Numer stoiska Wymiary stoisk Cena netto Cena brutto
PA 2,5m x 2,5m 2 400,00 zł 2 952,00 zł
UWAGA – W przypadku stoiska PA handel tylko w namiotach Organizatora.

 

Stoiska handlowe w strefie K – wydzielona część ul. Kupieckiej i ul. Ciesielskiej
Dozwolony handel artykułami kolekcjonerskimi (starocie)
Numer stoiska Wymiary stoisk Cena netto Cena brutto
K 3m x 2m 325,00 zł 399,75 zł
 

Stoiska handlowe dla rękodzielników (malarze, rzeźbiarze, garncarze, tkacze i inne osoby wytwarzające osobiście swoje produkty) – wydzielona część ul. Kupieckiej (od strony Bohaterów Westerplatte).
Dozwolony handel wyrobami wytworzonymi w sposób nieprzemysłowy, posiadającymi walory artystyczne.
Numer stoiska Wymiary stoisk Cena netto Cena brutto
R 3m x 2m 325,00 zł 399,75 zł

 
Stoiska handlowe w strefie H – Al. Niepodległości oraz ul. Plac Bohaterów
Dozwolony handel odzieżą, tekstyliami, konfekcją skórzaną, zabawkami itp.
Numer stoiska Wymiary stoisk Cena netto Cena brutto
HA 3m x 2m 1 300,00 zł 1 599,00 zł
HB 5m x 2m 1 950,00 zł 2 398,50 zł
HN 3m x 2m 1 700,00 zł 2 091,00 zł
UWAGA – W przypadku stoiska HN handel tylko w namiotach Organizatora.

 
Ogródki gastronomiczne stałe (przy restauracjach)
Numer stoiska Wymiary stoisk Cena netto za 1m² Cena brutto za 1m²
nie dotyczy wg obmiaru 40,00 zł 49,20 zł

 
Ogródki gastronomiczne ustawiane na czas Winobrania
Numer stoiska Wymiary stoisk Cena netto za 1m² Cena brutto za 1m²
nie dotyczy wg obmiaru 100,00 zł 123,00 zł
 
Stoiska gastronomiczne – ul. Kupiecka
Numer stoiska Wymiary stoisk Cena netto Cena brutto
G 3m x 3m 2 000,00 zł 2 460,00 zł
GN 3m x 3m 2 400,00 zł 2 952,00 zł
UWAGA – W przypadku stoiska GN handel tylko w namiotach Organizatora.

 
Opłaty jednorazowe za tzw. dostawki cena za jeden dzień handlowy
Strefa Wymiar stoiska Cena netto Cena brutto
G 1m² 65,04 zł 80,00 zł
H 1m² 36,58 zł 45,00 zł
K/R 1m² 8,13 zł 10,00 zł
mobilny punkt* 1 m² 81,30 zł 100,00 zł
*mobilny punkt – osoby prowadzące sprzedaż (np. balonów, zabawek, kwiatów itp.) przemieszczając się po wybranych przez Organizatora terenach jarmarku (ul. Kupiecka, Niepodległości, Plac Bohaterów)
 


Opłaty za wyłączność sprzedaży na stoiskach
Warunkiem wykupu wyłączności jest potwierdzenie u Organizatora możliwości handlu wybranym artykułem oraz wykupienie minimum 5 stoisk handlowych, koszty wykupu wyłączności wynosi 6 000,00 zł netto.