Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!

Idea Broker


Kontakt: Marlena Krześniak Dyrektor ds. Sprzedaży - region lubuski, tel.  609 569 099 marlena.krzesniak@ideabroker.eu

IDEA BROKER - jako czołowy broker ubezpieczeniowy na rynku - wspiera przedsiębiorstwa i organizacje w zabezpieczaniu ich działalności przed zagrożeniami związanymi ze zdarzeniami losowymi, nieszczęśliwymi wypadkami i innymi ryzykami, które mogą poważnie zachwiać ich stabilnością. Rezultatem naszego wsparcia jest pełna oferta usług doradczych związanych z rynkiem ubezpieczeń zarówno dla dużych przedsiębiorstw, administracji państwowej jak i dla małych i średnich firm.

IDEA BROKER działając na podstawie Zezwolenia nr 1434/06 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, posiada status BROKERA.

Największy nacisk kładziemy na dynamizm, doskonalenie i rozwój, a Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją skuteczności i profesjonalizmu. Do głównych zadań IDEA BROKER należy:

Naszą specjalnością stały się programy ubezpieczeniowe obejmujące kompleksowo ryzyka majątkowe, komunikacyjne, życiowe dużych i średnich podmiotów gospodarczych oraz przedsięwzięć handlowych. Pracujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO, korzystając z najlepszych rozwiązań informatycznych.

IDEA BROKER pracuje dla około 1000 podmiotów reprezentujących wszelkie branże, z czego ponad trzy czwarte stanowią osoby prawne.