Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!

EXANDI


EXANDI jest placówką edukacyjną – prowadzącą działalność od 1995 roku, umożliwiającą uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych.

Podstawowym zakresem naszej działalności jest organizacja szkoleń w dziedzinie BHP dla PRACODAWCÓW i PRACOWNIKÓW, PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ i szkoleń PRZECIWPOŻAROWYCH.
Prowadzimy również szkolenia i konferencje w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, rachunkowości, podatków, kadry i płace, ochrony środowiska, prawa budowlanego, metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP, podstaw dydaktyki prowadzenia wykładów na szkoleniach BHP, opiekun osób starszych, opiekunka dziecięca .
Oferujemy również szkolenia i konferencje kilkudniowe w atrakcyjnych ośrodkach wypoczynkowych.

Wykłady na szkoleniach i konferencjach prowadzą eksperci, doświadczeni specjaliści – praktycy cieszący się uznaniem uczestników szkoleń.
- godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
- exandi@exandi.pl  , www.exandi.pl

Łączę wyrazy szacunku

Elżbieta Sznajder
Dyrektor
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
EXANDI Elżbieta Sznajder
ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra
(068) 324 35 90, exandi@exandi.pl
www.exandi.pl