Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!Akademia

AKADEMIA TALENTÓW

JAK DZIAŁAMY?
  - AKTYWNIE, WSPÓŁPRACUJEMY
CO ROBIMY?  - Kreatywnie, innowacyjnie uczymy myśleć,
wzbudzamy ciekawość poznawczą
W OPARCIU O JAKIE ZASADY i WARTOŚCI?  
SZACUNEK DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA i TOLERANCJĘ

Co jest naszym nadrzędnym celem?  
 • stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i cechami/ predyspozycjami indywidualnymi
 • rozwijanie kreatywności
 • wykształcenie u dzieci umiejętności traktowania doświadczeń szkolnych/przedszkolnych  jako wyzwań, a nie zagrożeń
 • pobudzanie młodego człowieka do pracy na swoich zasobach poprzez  rozwijanie zainteresowań
 • kształtowanie ciekawości poznawczej poprzez stosowanie innowacyjnych narzędzi pedagogicznych
 • promowanie nauki jako wartości, która ułatwi dzieciom start w dorosłe życie   

Jaka ma być Akademia Talentów?
 • placówka sprzyjająca rozwojowi dzieci
 • tworzącą przestrzeń do rozwoju zainteresowań uczniów/przedszkolaków w zgodzie z ich potrzebami
 • rodzice są partnerami szkoły/przedszkola: współdecydują, są współodpowiedzialni; w placówce organizowane są warsztaty twórcze z udziałem rodziców; spotkania z rodzicami, pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi
 • szkoła jako organizacja ucząca się, ciągle doskonaląca się
 • placówka zarządzana demokratycznie, partycypacyjnie
 • nauczyciele współdziałający w zespołach
 • nauczyciele działający spójnie i jednolicie
 • systematyczna diagnoza potrzeb dzieci, rodziców, nauczycieli
 • placówka tolerancyjna dla indywidualności, dla każdego.
Do pobrania: Przejdź na oficjalną stronę: